Dział Kadr i Płac jest tak samo istotny jak Dział Księgowości w firmie. Ciągle zmiany, także w tym zakresie, mogą przysporzyć o zawrót głowy, dlatego warto zaufać i powierzyć te obowiązki odpowiedniej osobie. Nasze zespół posiada duże doświadczenie oraz bogatą wiedzę , także z tej dziedziny co pozwala na usprawnienie działań w tym zakresie i odciążenie przedsiębiorców od skomplikowanych rozliczeń.

Dział kadr i płac z należytą starannością przygotowuje niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządza zestawy dokumentów do ZUS oraz zgodnie z zasadami poufności i obowiązującymi przepisami nalicza wynagrodzenia.

Wspominany wyżej dział zajmuję się takimi aspektami:

USŁUGI KADROWE

 • Prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy. Kontrolowanie terminów umów o pracę.
 • Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z urlopami w tym m.in ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych.
 • Monitorowanie kończących się terminów badań lekarskich oraz szkoleń BHP.
 • Wprowadzanie / aktualizacja danych na potrzeby ZUS.
 • Rejestracja na potrzeby ZUS pracowników / pracodawców.
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości (m.in. PFRON).
 • Pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS. Dostarczanie urzędnikom niezbędnej dokumentacji oraz wypełnianie spraw pokontrolnych.

USŁUGI PŁACOWE

 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę.
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 • Naliczenia wysokości składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych.
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11).
 • Sporządzanie informacji do ZUS (ZUS IWA).
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R, 8AR).
 • Pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz wypełnianie spraw pokontrolnych.

Zobacz również: nasze aktualne promocje