Ryczałt

Cena naszych usług w zakresie ryczałtu zaczyna się od 99 złotych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest to uproszczona forma z jakiej mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wybierając tą formę opodatkowania podatek płaci się od uzyskanego przychodu, a więc nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów.


Ryczałt jest specyficzną formą opodatkowania, przy której wysokość ponoszonych kosztów nie ma znaczenia. Podatnik rozliczający się na ryczałcie opłaca podatek według odpowiedniej stawki od przychodu, a nie od dochodu czyli przychodu pomniejszonego o koszty. Jedynymi wydatkami, które mogą być odliczane na bieżąco są składki ZUS. Czytaj więcej na naszym blogu!