Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Cena naszych usług w zakresie KPIR zaczyna się od 99 złotych, ważne jest jednak aby podkreślić iż w większości przypadków cena ustalana jest indywidualnie. Zależy ona od ilości dokumentów w firmię oraz ilośći zatrudnionych pracowników.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w jest najczęściej wybierana formą rozliczania działaności. Zobowiązanie podatkowa wyliczane jest na podstawie księgi gdzie ujmuje się wszystkie osiągane przychody i ponoszone koszty.


Bardzo ważną sprawą dla każdego przedsiębiorcy jest wybór metody rozliczenia podatku. Każdy przedsiębiorca ma 4 możliwości – kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanychksięgę przychodów i rozchodów oraz pełną księgowość. Nie ma jednej najlepszej metody, każda ma swoje plusy i minusy i należy dokładnie dobrać metodę pod charakter prowadzonej działalności. Czytaj więcej na naszym blogu!