Księga handlowa – pełna księgowość

Cena usługi jest ustalana indywidualnie.

Pełna księgowość jest najbardziej skomplikowaną formą prowadzenia księgowości w firmie. Jednak pozwala szczegółowo zobrazować sytuacje w firmie.


Pełna księgowość to bardzo szczegółowa forma ewidencjonowania przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa i wszystkich zdarzeń gospodarczych według dokładnie określonych zasad zawartych w ustawach. Dzięki temu otrzymuje się dokładny obraz sytuacji finansowej firmy oraz precyzyjny instrument kontroli i analizy przedsiębiorstwa. Pełna księgowość opiera się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych w skład, których wchodzą takie elementy jak dziennik, księga główna i księga pomocnicza, zestawienie obrotów i sald oraz wykaz składników aktywów i pasywów. Czytaj więcej na naszym blogu!