Ryczałt jest specyficzną formą opodatkowania, przy której wysokość ponoszonych kosztów nie ma znaczenia. Podatnik rozliczający się na ryczałcie opłaca podatek według odpowiedniej stawki od przychodu, a nie od dochodu czyli przychodu pomniejszonego o koszty. Jedynymi wydatkami, które mogą być odliczane na bieżąco są składki ZUS.

Zastanawiając się nad ryczałtem należy zwrócić uwagę na wysokość kosztów, przychodów oraz właściwą stawką dla danych usług, czy towarów. Jeśli koszty są stosunkowo nieduże w odniesieniu do osiąganego przychodu, to warto rozważyć rozliczenie na ryczałcie.

Sprawdź naszą ofertę!

Dodatkową – choć niefinansową – zaletą ryczałtu jest fakt, że wymaga on znacznie mniej formalności. Co do zasady w zakresie podatku dochodowego prowadzona jest ewidencja dotycząca wyłącznie sprzedaży, co oznacza brak obowiązku księgowania wydatków – wystarczające jest przechowywanie dokumentów zakupowych, szczególnie jeśli podatnik nie jest czynnym VATowcem.

Stawki podatku ryczałtowego:

 • 3% – działalność gastronomiczna, handlowa, rybołówstwo,
 • 5,5% – działalność wytwórcza, roboty budowlane, transport,
 • 8,5% – przychody z tytułu najmu lub dzierżawy, działalność usługowa,
 • 17% – hotele, pośrednictwo przy sprzedaży samochodów, motocykli i części do samochodów i motocykli, pośrednictwo w handlu hurtowym,
 • 20% – przychody związane z wykonywaniem wolnych zawodów.

Wybierając ryczałt należy ciągle kontrolować obowiązujące limity. Główny limit przychodów wynosi 1.069.875,- zł, a limit do kwartalnego rozliczania ryczałtu 106.987,50 zł. Limit oddzielający stawkę 8,5% od stawki 12,5% przy opodatkowaniu przychodów z tzw. najmu prywatnego pozostaje bez zmian - wynosi nadal 100 tys. zł.

Jakie są plusy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 • pozwala na skorzystanie z niższych stawek opodatkowania,
 • podstawę opodatkowania stanowi przychód,
 • stawka ryczałtowana dopasowana jest do formy prowadzonej działalności,
 • mniej formalności.
Jakie są minusy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 • nie możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • nie masz możliwości skorzystania z ulg,
 • w trakcie roku podatkowego nie możesz zrezygnować z tej formy opodatkowania,
 • nie możesz rozliczać kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowując należy stwierdzić, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to kiedy ryczałt się opłaca. Należy dobrze ocenić sytuację i podjąć właściwą decyzję, warto przedyskutować to z księgową. Ponadto jeśli sytuacja podatnika się zmieni, to podatnik ma możliwość zmiany formy opodatkowania.

Zobacz także: aktualne promocje naszego biura