Bardzo ważną sprawą dla każdego przedsiębiorcy jest wybór metody rozliczenia podatku. Każdy przedsiębiorca ma 4 możliwości – kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, księgę przychodów i rozchodów oraz pełną księgowość. Nie ma jednej najlepszej metody, każda ma swoje plusy i minusy i należy dokładnie dobrać metodę pod charakter prowadzonej działalności.

KPiR to najpowszechniejsza forma rozliczania się z urzędem skarbowym. Wybierają ją przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczać podatek według zasad ogólnych (18% i 32%) lub liniowo (19%).

KPiR służy przede wszystkim do wyliczania dochodu, jaki osiąga przedsiębiorca. Na podstawie dowodów księgowych, czyli przede wszystkim faktur i rachunków, księguje się w niej sprzedaż (przychody) i firmowe wydatki (koszty). Im większe koszty, tym mniejszy podatek do zapłaty. Dodatkowo kwota ta może być też obniżona o różne odliczenia podatkowe, np. rozliczanie się wspólnie z małżonkiem w przypadku opodatkowania wg zasad ogólnych. W przypadku straty nie płaci się go w ogóle.

Z KPiR mogą skorzystać osoby fizyczne, które jako formę opodatkowania przychodu wybrali zasady ogólne i osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Z podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą również skorzystać podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy.

KPiR może prowadzić w 2019 roku rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2018 r. uzyskał mniej niż 8.559.000,- zł (2.000.000,- euro x 4,2795 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Księga przychodów i rozchodów - zalety

  • Największą zaletą prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, jest oczywiście możliwość wliczenia w koszty prowadzenia działalności wszystkie wydatki, związane bezpośrednio z uzyskaniem przychodu.
  • W przypadku KPiR podatek płacimy nie od naszego przychodu, ale od faktycznego dochodu.
  • Podatnicy, którzy wykazują wysokie koszty, mogą uzyskać naprawdę dobre korzyści fiskalne, zwłaszcza jak porówna się warunki rozliczenia KPiR z warunkami rozliczania z formami ryczałtowymi.
  • Posiadanie możliwość wpływania na wysokość podatku do zapłaty (optymalizacje podatkowe)

Księga przychodów i rozchodów - wady

  • Największą wadą księgi przychodów i rozchodów jest konieczność gromadzenia i przechowywania wszystkich dokumentów księgowych. Dla wielu osób prawidłowe opisywanie i sprawdzanie poprawności formalnej swoich dokumentów księgowych jest bardzo czasochłonnym i żmudnym zadaniem.
  • Wszystkie wpisy w księdze przychodów i rozchodów muszą być systematycznie kontrolowane. Jeżeli KPiR będzie nieprawidłowo prowadzona, to możemy spodziewać się odpowiednich sankcji ze strony organów kontrolujących.
  • W KPiR musimy bardzo dokładnie dokumentować rachunkami wszystkie nasze wydatki, w przeciwnym razie nie będziemy mogli zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu. Mogą zdarzyć się również i takie sytuacje, że będziemy musieli zapłacić podatek, za wystawione rachunki za które, klienci nam nie zapłacili.
  • Pamiętać należy również i o tym, że podatnicy, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są również do prowadzenia następujących ewidencji: ewidencji środków trwałych, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, książki kontroli

Podsumowując warto jednocześnie pamiętać, że sytuacja każdego podatnika jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, analizy i kalkulacji korzyści. Zarówno ryczałt jak i KPiR ma swoje wady i zalety. Wybierając odpowiednią formę rozliczania się z urzędem należy wziąć pod uwagę profil działalności, wysokość planowanych przychodów i kosztów oraz możliwość skorzystania z ulg. Dopiero taka analiza pozwoli przedsiębiorcy wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie. Warto dokładnie zastanowić się nad wyborem, ponieważ formę opodatkowania można zmienić jedynie raz w roku, 20 stycznia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca utraci prawo do rozliczania się ryczałtem i przechodzi na zasady ogólne – wówczas jest zobowiązany do dokonania zmiany w trakcie roku.

Sprawdź także: aktualne promocje naszego biura!