Własna firma to marzenie wielu osób, jednak sprawy organizacyjne, masa formalności budzi obawy u każdego początkującego. Dlatego należy zacząć od poszukania osób które Ci w tym pomogą!

Nasze biuro już od początku chce pomagać młodym przedsiębiorcom. Ogarniemy za Ciebie papierologię, i to za darmo!

Przejdźmy do meritum:

Krok 1: rejestracja  firmy w CEIDG-1

CEIDG-1 jest wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja firmy dokonywana jest na wniosek przyszłego przedsiębiorcy. Może on podjąć działalność już w dniu złożenia wniosku o wpis. Dowodem wpisu do CEIDG-1 jest wydruk tego wniosku, a numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG-1 jest NIP.

U nas zrobimy to elektronicznie. Bez konieczności osobistego udawania się do urzędu gminy/miasta.

Poprawne wypełnienie formularza wymaga podania między innymi następujących danych:

 • nazwę firmy,
 • określenie przedmiotu działalności (PKD), miejsca siedziby, miejsca prowadzenia działalności, głównego adresu oddziału i pozostałych adresów (jeżeli takie występują),
 • daty rozpoczęcia działalności oraz opcjonalnie wskazanie pełnomocnika,
 • Rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatna. Dokonując dodatkowo rejestracji jako płatnik podatku VAT składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R.

Pamiętaj korzystając z naszych usług nie musisz wszystkiego od razu wiedzieć. Zdajemy sobie sprawę że dopasowanie kodu PKD jest kłopotliwe czy wybór formy opodatkowania budzi wątpliwość, dlatego na pierwszym spotkaniu wybierzemy dla twojego biznesu wszystko co najkorzystniejsze, abyś ty mógł skupić się na ZARABIANIU PIENIĘDZY.

Krok 2: rejestracja firmy w ZUS

Do ZUS-u składamy jeden z dwóch podstawowych dokumentów:

 • ZZA – rejestracja tylko do składki zdrowotnej:
  • jak chce się skorzystać z "ulgi na start" LUB
  • jak jest się jednocześnie zatrudnionym na umowę o pracę z wynagrodzeniem powyżej minimalnej pensji krajowej.
 • ZUA – rejestracja do wszystkich składek:
  • w pozostałych sytuacjach (w tym również rejestracja do "małego ZUS-u").

Rejestracja firmy do ZUS następuje w oparciu o wniosek CEIDG-1, u nas zrobimy to elektronicznie.

Przedsiębiorca w ZUS-ie posiada podwójną osobowość. Występuje on jednocześnie jako tak zwany Płatnik, czyli osoba wpłacająca składki (za siebie samego i swoich pracowników) oraz jako Ubezpieczony (jakby na równi ze swoimi pracownikami). Na początku wydaje się to trochę skomplikowane, ale jest to całkiem praktyczne. Jako płatnik wpłacamy składki, a jako ubezpieczony korzystamy z ubezpieczeń, np. służby zdrowia.

Krok 3: rejestracja firmy w urzędzie skarbowym dla celów VAT

Kolejny krok to rejestracja firmy dla celów podatku od towarów i usług. Konieczne jest zawiadomienie właściwego Urzędu Skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadząc działalność gospodarczą dla celów podatkowych, niezbędne jest posiadanie numeru NIP, gdyż jest on identyfikatorem podatkowym dla przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności musi złożyć druk VAT-R. Tu niestety każdy przedsiębiorca musi udać się osobiście do Urzędu Skarbowego lub za pośrednictwem biura lecz do tego potrzebne jest pełnomocnictwo.

Mamy jednak wybór na początku prowadzenia działalności co do zasady można korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Warunkiem tego zwolnienia u podatników, którzy kontynuują prowadzenie działalności, jest nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym wartości sprzedaży w kwocie 200.000 zł. Natomiast osoby, które rozpoczynają działalność w ciągu roku podatkowego, mogą skorzystać z tego zwolnienia, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności kwoty 200.000 zł w danym roku podatkowym.

W sytuacji, gdy transakcje handlowe będą również prowadzone z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, należy dokonać dodatkowej rejestracji jako podatnik VAT-UE.

Krok 4: wybór metody prowadzenia rozliczeń firmy

Każdy przedsiębiorca, a zwłaszcza ten początkujący musi zadbać o to by wypełniać obowiązki ustawowe związane z prowadzeniem księgowości firmy. Ważnym jest więc wybór odpowiedniej dla siebie metody.

To już całkowicie nasza kwestia! Zrobimy wszystko, żeby forma opodatkowania była dla Ciebie jak najbardziej korzystna.

Krok 5: założenie rachunku bankowego

Rejestracja firmy w pewnych sytuacjach wiąże się z otwarciem firmowego rachunku bankowego. Przepisy nie nakładają obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego, jednak art. 19 Ustawy o prawo przedsiębiorców nakazuje dokonywanie płatności przelewem w przypadku transakcji przekraczających równowartość 15.000 zł., jest to tzw. limit transakcji gotówkowych. W takiej sytuacji posiadanie konta jest dla przedsiębiorcy bardzo wygodne. Rachunek bankowy umożliwia bowiem dokonywanie przelewów, np. do ZUS czy Urzędu Skarbowego, a także ułatwia rozliczanie się z klientami i kontrahentami. Po założeniu firmowego konta bankowego należy koniecznie poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz ZUS wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG

Zobacz także: książka przychodów i rozchodów - wady i zalety

Krok 6: pieczątka

Wprawdzie nie istnieje żaden prawny wymóg wyrobienia pieczęci firmowej, to jednak jej posiadanie często okazuje się przydatne, a że jej uzyskanie nie stanowi wielkiego trudu ani kosztu, to warto się o taką pieczęć postarać. Na większości urzędowych druków i deklaracji znajduje się pole na pieczątkę, lecz jej użycie nie jest obowiązkowe. Co umieszcza się na takiej pieczęci:pełna nazwa firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy),adres siedziby, telefon, e-mail,REGON i NIP.

Krok 7: logo i strona internetowa

Każdy młody przedsiębiorca nie może zapomnieć o odpowiedniej reklamie. Firma musi być zauważalna przez potencjalnych kontrahentów. Logo jest czymś co przyciąga uwagę i powinno wyglądać tak, aby zapadło w pamięć każdego klienta. Natomiast przejrzysta strona internetowa, jest prawie obowiązkiem raczkującego przedsiębiorcy. Firma staje się bardziej prestiżowa i budzi zaufanie klienta który wie, że dla właściciela firmy liczy się wizerunek i dobry kontakt z klientem.