Krajowe mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku od dochodów spółek pod warunkiem, że wypracowany zysk zostanie nie wypłacony ze spółki, a przedsiębiorcy przeznaczą je np. na nowe inwestycje i rozwój działalności.

Estoński CIT w pigułce:

 • brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,
 • brak podatku, mniej papierkowej pracy, mniej rachunkowości,
 • prostota - podatnik nie musi ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu,
 • brak konieczności poświęcania czasu i środków na optymalizacje podatkowe

Korzystanie z „estońskiego CIT-u” będzie dobrowolne i w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy potrwa 4 lata (z możliwością przedłużenia). Firma powinna zatrudniać minimum 3 osoby, a jej wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Dodatkowe warunki: brak udziałów w innych spółkach i przeznaczanie większości dochodów na działalność związaną z bezpośrednim wytwarzaniem towarów lub świadczeniem usług.

CIT Estoński jest przeznaczony dla:

 • Mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł. W Polsce to kryterium spełnia niemal 97% wszystkich spółek kapitałowych,
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.

Przedsiębiorstwo może zdobyć większe zdolności inwestycyjne, wzrost innowacyjności i konkurencyjności. Brak Podatku dochodowego niesie także za sobą oszczędność czasu w rozliczeniach podatkowych, mniej tzw. papierkowej pracy.

Przeczytaj także: Kasy online - termin wdrożenia, informacje, porady

Wprowadzenie takiego rozwiania przynosi także korzyści dla naszej gospodarki m.in.:

 • likwidacja barier rozwojowych dla polskiego sektora MŚP (niedokapitalizowanie),
 • większa produktywność firm i dzięki temu wzrost ich konkurencyjności,
 • wzrost liczby miejsc pracy,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.
 • większa odporność na kryzysy

Kancelarii Premiera podaje konkretne dane jak  brak CIT-u przyczyni się do funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Według szacunków powstanie 120 tysięcy miejsc pracy, co stanowi główny cel zmiany. Z wprowadzenia rozwiązania powinno skorzystać ok. 200 tysięcy firm, czyli 97% spółek kapitałowych. Koszt zwolnienia podatkowego rząd szacuje na 4,35 mld złotych, z kolei stopa inwestycji ma wzrosnąć do 2021 roku o 2%.

Estonia a Estoński CIT

Jak wynika z raportu PIE, w rankingu Paying Taxes 2020 Estonia zajęła 12. miejsce spośród 189 badanych państw, a w rankingu International Tax Competitiveness Index 2019 – drugie miejsce na 36. Estonia zajęła również czwarte miejsce pod względem średniej ilości czasu potrzebnego do wypełnienia obowiązków podatkowych.

Zobacz także: jak założyć własną firmę?